gmachy MNS

Instrukcja

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator informacyjny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej Internet, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna. Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnianiu na zasadach i w trybie określonym w wyżej wymienionej ustawie.

Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy Menu przedmiotowe.
Jest ono podzielone na Kategorie, które grupują informacje z poszczególnych działów tematycznych.
W każdym tego typu oknie istnieje możliwość wydrukowania zawartej tu treści, zapisania jej na dyskietce
(lub dysku), wysłania dokumentu na pocztą e-mail, lub zapisu dokumentu do formatu pdf

W celu odczytania na komputerze plików pdf powinien być zainstalowany program Acrobat Reader.
Jest to darmowy program dostępny w internecie pod adresem:
http://www.adobe.com/

 

Kategoria: Instrukcja
Opublikował: Rafał Piątkowski Odsłony: 94137