gmachy MNS

Specjalista ds. zamówień publicznych

Zakres wykonywanych zadań:

1. Kompleksowe przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
2. Publikowanie postępowań,
3. Przygotowanie korespondencji do Wykonawców, (np. wezwania do uzupełnienia oferty, do złożenia wyjaśnień, itp. ),
4. Współpraca z innymi pracownikami Muzeum, na rzecz których prowadzone jest postępowanie, w tym również pomoc na etapie prowadzenia analizy rynku w celu zapewnienia prawidłowej wyceny zamówienia, doradztwo w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, lub kryteriów oceny oferty, itp.
5. Opracowywanie we współpracy wzorów umów, aneksów na etapie realizacji zamówienia,
6. Uczestnictwo w pracach komisji przetargowych,
7. Współpraca z obsługującą Muzeum kancelarią prawną w zakresie weryfikacji opracowanych dokumentów, wyjaśniania wszelkich nieprawidłowości, konsultowanie sposobu postępowania w przypadkach tego wymagających,
8. Aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych regulujących sposób postępowania w zakresie całości zamówień publicznych w tym tych do których nie stosuje się wymagań ustawy Pzp, realizowanych przez Muzeum,
9. Planowanie postępowań przetargowych,
10. Przygotowywanie raportów, sprawozdań i itp. z realizacji prowadzonych zadań,
11. Gromadzenie, przechowywanie i przekazywanie do archiwum zgromadzonej skompletowanej dokumentacji z postępowań.

Wymagania:

1. Wykształcenie wyższe drugiego stopnia,
2. Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
3. Doświadczenie w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego,
4. Mile widziane wykształcenie prawne lub znajomość problematyki prowadzenia robót budowlanych.

Wymagania dodatkowe:

1. Rzetelność i terminowość,
2. Zdolność analitycznego myślenia,
3. Komunikatywność, operatywność i dobra organizacja pracy,
4. Kultura osobista,
5. Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

1. Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
2. Możliwość rozwoju zawodowego,
3. Wynagrodzenie adekwatne do zaangażowania oraz jakości i efektywności pracy,
4. Świadczenia socjalne,
5. Miłą atmosferę pracy.

Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Szczecinie.
Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny.
Miejsce składania dokumentów: na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferty niekompletne oraz niespełniające wymogów nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli w życiorysie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie, ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin, moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin;

2) inspektorem ochrony danych w Muzeum narodowym w Szczecinie jest Pan Michał Dłużak: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 22 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji;

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem koniecznym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wyłączenie z procesu rekrutacji;

Podmiot udostępniający informacje: Muzeum Narodowe w Szczecinie
Utworzony: przez: Michał Dłużak
Opublikowany: przez: Michał Dłużak
Ostatnio aktualizowany: przez: Michał Dłużak
Identyfikator w systemie: 220
Kategoria: Ofarty pracy
Liczba wyświetleń: 1606

Historia zmian

Data: Powód: Autor:
czwartek, 27 września 2018 10:46 Brak Michał Dłużak
wtorek, 18 lipca 2017 12:57 Brak Michał Dłużak
wtorek, 18 lipca 2017 12:56 Brak Michał Dłużak