gmachy MNS

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Szacowanie wartości zamówienia oraz współpraca z pracownikami działów, w tym również pomoc na etapie prowadzenia analizy rynku w celu zapewnienia prawidłowej wyceny zamówienia,
 2. Weryfikacja analiz rynku oraz opisów przedmiotu zamówienia przed wszczęciem postepowania,
 3. Prowadzenie postepowań zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków (w zależności od projektów),
 4. Posługiwanie się i zastosowanie wytycznych  w zależności od prowadzonych projektów unijnych;
 5. Kompleksowe i samodzielne przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi, roboty budowlane z zastosowaniem ustawy PZP oraz regulaminem wewnętrznym, a w tym:
  • przygotowanie dokumentacji przetargowych (SWZ, projekt umowy, odpowiedzi na pytania, ogłoszenia etc.),
  • publikowanie ogłoszeń związanych z prowadzonym postępowaniem,
  • udział w pracach komisji przetargowych, w tym: badanie i ocena formalno-prawna składanych ofert, prowadzenie bieżącej korespondencji związanej z prowadzonymi postępowaniami,,
  • obsługa zamówień elektronicznych,
  • realizacja zamówień spoza ustawy zgodnie z regulaminem wewnętrznym,
  • sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień,
  • przygotowywanie dokumentacji oraz wyjaśnień na potrzeby kontroli zewnętrznych,
  • archiwizacja postępowań,
  • monitorowanie zmian w przepisach w zakresie zamówień publicznych,
  • przekazywanie  dyspozycji w zakresie zwrotu wadium i zabezpieczeń,
 6. Prowadzenie kilku postępowań o różnym rodzaju w jednym czasie,

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe (mile widziane wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze),
 2. Minimum 3 letnie doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań przetargowych po stronie Zamawiającego,
 3. Ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych, lub ukończone szkolenia w zakresie stosowania przepisów przedmiotowej ustawy,
 4. Znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i aktów wykonawczych do ustawy, Kodeksu cywilnego,
 5. Doświadczenia w zakresie udzielania zamówień w projektach unijnych,
 6. Obsługa generatora SL 2014;
 7. Obsługa internetowej bazy ofert – baza konkurencyjności;
 8. Odpowiedzialność, terminowość, sumienność.
 9. Umiejętność redagowania pism.
 10. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 11. Umiejętność analitycznego myślenia
 12. Zdecydowanie i samodzielność w działaniu
 13. Znajomość Microsoft Office.

Mile widziane:

 1. Posługiwanie się ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Oferujemy:

 1. Umowę o pracę
 2. Stabilne warunki zatrudnienia,
 3. Pracę w młodym ambitnym zespole,

Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Szczecinie.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę, 1 etat
Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny.
Termin składania dokumentów: 15.02.2021 r.
Miejsce składania dokumentów: na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub pocztą na adres: Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli w życiorysie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie, ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin, moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko Specjalisty ds. Zamówień Publicznych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin;
 2. inspektorem ochrony danych w Muzeum narodowym w Szczecinie jest Pan Michał Dłużak: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko Specjalisty ds. Zamówień Publicznychna podstawie art. 22 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wyłączenie z procesu rekrutacji;

Podmiot udostępniający informacje: Muzeum Narodowe w Szczecinie
Utworzony: przez: Michał Dłużak
Opublikowany: przez: Michał Dłużak
Ostatnio aktualizowany: przez: Michał Dłużak
Identyfikator w systemie: 350
Kategoria: Ofarty pracy
Liczba wyświetleń: 614

Historia zmian

Data: Powód: Autor:
środa, 27 stycznia 2021 10:12 Brak Michał Dłużak
środa, 27 stycznia 2021 10:03 Brak Michał Dłużak
piątek, 22 stycznia 2021 13:38 Brak Michał Dłużak