gmachy MNS

Pracownik do dozoru wieży widokowej

Muzeum Narodowe w Szczecinie poszukuje pracownika do dozoru wieży widokowej

Zakres wykonywanych zadań:

  1. Utrzymanie czystości,
  2. Sprawdzanie biletów bądź innych dokumentów uprawniających do wejścia,
  3. Zwracać uwagę zwiedzającym w przypadku zachowania niezgodnego z zasadami zwiedzania Muzeum,
  4. Zawiadamiać o wszelkich usterkach w zakresie zabezpieczenia technicznego (uszkodzenie krat, zamków, kłódek itp.) oraz o niesprawności innych urządzeń i instalacji np. oświetleniowej, grzewczej, itp.,
  5. Wejście na wieżę widokową wymaga pokonania 230 stopni w wąskiej klatce schodowej bez możliwości odpoczynku po drodze na wysokość 43,45 m.

Wymagania niezbędne:

  1. komunikatywność,
  2. dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe:

  1. samodzielność w działaniu.

Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie w następujących miesiącach, dniach i godzinach:

Od 04 maja do 30 września 2022 r. od środy do niedzieli w godzinach od 12.00 do 18.00.

Wymagane dokumenty: CV

Termin i miejsce składania dokumentów: do 18.04.2022 r. do godz. 10.00
na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
osobiście: Sekretariat Muzeum Narodowego w Szczecinie,
ul. Staromłyńska 27,
70-561 Szczecin

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie, ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin, moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, na stanowisko Pracownika do dozoru wieży widokowej, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowym w Szczecinie z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 27 w Szczecinie, wpisanym do rejestru Instytucji Kultury Województwa Zachodniopomorskiego pod nr. 2/99/WZ, dla której organizatorem jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Muzeum Narodowym w Szczecinie jest pan Michał Dłużak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Dane osobowe przetwarzane będą: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym by wziąć udział w rekrutacji.

7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8. Przysługujące prawa:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych; na podstawie  art. 21 RODO.
- prawo do usunięcia danych osobowych; na podstawie  art. 17 ust. 1 i 2 RODO.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

____________________

* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Podmiot udostępniający informacje: Muzeum Narodowe w Szczecinie
Utworzony: przez: Michał Dłużak
Opublikowany: przez: Michał Dłużak
Ostatnio aktualizowany: przez: Michał Dłużak
Identyfikator w systemie: 362
Kategoria: Ofarty pracy
Liczba wyświetleń: 807

Historia zmian

Data: Powód: Autor:
czwartek, 24 marca 2022 11:59 Brak Michał Dłużak
czwartek, 24 marca 2022 11:58 Brak Michał Dłużak
czwartek, 01 lipca 2021 12:22 Brak Michał Dłużak
czwartek, 01 lipca 2021 12:21 Brak Michał Dłużak
czwartek, 01 lipca 2021 12:21 Brak Michał Dłużak