gmachy MNS

Pracownik księgarni muzealnej / opiekun ekspozycji

Zakres zadań wykonywanych podczas pracy w księgarni:

 1. aktywna sprzedaż towarów w księgarni stacjonarnej i e-sklepie oraz biletów wstępu na ekspozycje muzealne,
 2. fachowe doradztwo na temat tytułów książek znajdujących się w ofercie,
 3. fakturowanie, obsługa kasy fiskalnej i oprogramowania handlowego,
 4. sporządzanie dokumentów wymaganych wewnętrznymi procedurami instytucji,
 5. dbanie o estetyczny wygląd księgarni i właściwy sposób ekspozycji towaru,
 6. rozładunek dostaw towarów, pakowanie i nadawanie wysyłek,
 7. odpowiedzialność materialna za towar i gotówkę.

Zakres zadań wykonywanych podczas opieki nad ekspozycją:

 1. nadzór nad ekspozycją stałą i wystawami czasowymi,
 2. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i wyglądem obiektu,
 3. obsługa obiektu w czasie imprez/wydarzeń organizowanych na terenie Muzeum,
 4. wykonywanie prac porządkowych w obszarze ekspozycji.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie średnie,
 2. obsługa komputera (Microsoft Office: Word, Excel, Outlook, oprogramowanie handlowe),
 3. umiejętność pracy w zespole oraz zdolności organizacyjne,
 4. niekaralność za przestępstwa gospodarcze lub wykroczenia przeciw mieniu,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych,
 6. komunikatywność, dyspozycyjność, nienaganna opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. samodzielność w działaniu.

Gwarantujemy:

 1. możliwość rozwijania wiedzy i zdobywania doświadczeń na nowych polach,
 2. uczestnictwo w życiu muzealnym,
 3. możliwość uzyskania uprawnień do darmowego zwiedzania ekspozycji w innych publicznych muzeach w Polsce,
 4. bezwzględne i pełne poszanowanie praw pracowniczych.

Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Szczecinie.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełen etat.
Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny
Termin i miejsce składania dokumentów: do 20.04.2022 r. do godz. 14.00
na adres mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
osobiście: Sekretariat Muzeum Narodowego w Szczecinie,
ul. Staromłyńska 27,
70-561 Szczecin

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli w życiorysie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie, ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin, moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, na stanowisko Pracownik księgarni muzealnej / opiekun ekspozycji, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowym w Szczecinie z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 27 w Szczecinie, wpisanym do rejestru Instytucji Kultury Województwa Zachodniopomorskiego pod nr. 2/99/WZ, dla której organizatorem jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Muzeum Narodowym w Szczecinie jest pan Michał Dłużak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Dane osobowe przetwarzane będą: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym by wziąć udział w rekrutacji.

7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8. Przysługujące prawa:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych; na podstawie  art. 21 RODO.
- prawo do usunięcia danych osobowych; na podstawie  art. 17 ust. 1 i 2 RODO.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

____________________

* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Podmiot udostępniający informacje: Muzeum Narodowe w Szczecinie
Utworzony: przez: Michał Dłużak
Opublikowany: przez: Michał Dłużak
Ostatnio aktualizowany: przez:
Identyfikator w systemie: 381
Kategoria: Ofarty pracy
Liczba wyświetleń: 370

Historia zmian

Data: Powód: Autor:
czwartek, 31 marca 2022 16:46 Brak Michał Dłużak