gmachy MNS

Rada Muzeum

Rada Muzeum przy Muzeum Narodowym w Szczecinie działa na podstawie Ustawy o muzeach, z dnia 21 listopada 1996 r. Dz.U. 97.5.24 z późniejszymi zmianami, Statutu Muzeum Narodowego w Szczecinie nadanego Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr VI/75/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. oraz Umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury zawartej pomiędzy Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rada Muzeum jest organem sprawującym nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad realizacją celów określonych w art. 2 Ustawy o muzeach oraz w Statucie Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Skład Rady Muzeum:

 • Lucjan Bąbolewski
  Dyrektor Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie
 • prof. dr hab. Aleksander Bursche
  Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. dr hab. Jerzy Eisler
  Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Warszawie
 • dr Małgorzata Gwiazdowska
 • Stanisław Horoszko
  Dyrektor Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
 • Paweł Jaskanis
  Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
 • Edward Osina
  Prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie
 • Piotr Semka
  Historyk, publicysta
 • Maria Witek
  Dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
 • prof. dr hab. Edward Włodarczyk
  Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego
Kategoria: Rada muzeum
Opublikował: Rafał Piątkowski Odsłony: 7147