gmachy MNS

Rada Muzeum

Rada Muzeum przy Muzeum Narodowym w Szczecinie działa na podstawie Ustawy o muzeach, z dnia 21 listopada 1996 r. Dz.U. 97.5.24 z późniejszymi zmianami, Statutu Muzeum Narodowego w Szczecinie nadanego Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr VI/75/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. oraz Umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury zawartej pomiędzy Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rada Muzeum jest organem sprawującym nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad realizacją celów określonych w art. 2 Ustawy o muzeach oraz w Statucie Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Skład Rady Muzeum:

Lucjan Bąbolewski
Dyrektor Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie

prof. dr hab. Aleksander Bursche
Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Jerzy Eisler
Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Warszawie

dr Małgorzata Gwiazdowska

Stanisław Horoszko
Dyrektor Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie

Paweł Jaskanis
Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Edward Osina
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie

Piotr Semka
Historyk, publicysta

Maria Witek
Dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

prof. dr hab. Edward Włodarczyk
Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

Kategoria: Rada muzeum
Opublikował: Rafał Piątkowski Odsłony: 6611