gmachy MNS

Kierownictwo

Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie - Lech Karwowski tel. (+48) 91 4315 200