Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Muzeum Narodowego w Szczecinie

Szybki skok: Ogłoszenie | SIWZ | Pytania i odpowiedzi | Wynik postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

4.11.2016 - Ogłoszenie o zamówieniu
14.11.2016 – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
17.11.2016 – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 2

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

4.11.2016 - SIWZ Część I
4.11.2016 - SIWZ Część II - plik edytowalny
4.11.2016 - SIWZ Część III
4.11.2016 - SIWZ część I – wersja edytowalna
14.11.2016 - Zmiana SIWZ
14.11.2016 - Wzór oferty – wersja edytowalna
14.11.2016 - Część II – wykaz punktów poboru
17.11.2016 – Zmiana SIWZ 2

Pytania i odpowiedzi

14.11.2016 – Odpowiedzi na pytania

Wynik postępowania

18.11.2016 – Informacja z otwarcia ofert
08.12.2016 – Informacja z otwarcia ofert po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej oraz po poprawieniu innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ14.11.2016 – Zawiadomienie o wyniku postępowania
26.01.2017 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kategoria: Zamówienia publiczne
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 1070