gmachy MNS

Zakup środków czystości na potrzeby Muzeum Narodowego w Szczecinie

Szybki skok: Ogłoszenie | SIWZ | Pytania i odpowiedzi | Wynik postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie do składania ofert

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

 

Wynik postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kategoria: Zamówienia publiczne
Opublikował: Rafał Piątkowski Odsłony: 2181