Opracowanie wytycznych technicznych i funkcjonalno-użytkowych dla projektu architektonicznego Centrum Nauki w Szczecinie, pod kątem poprawnego zaprojektowania w obiekcie kopuły dla ekranu o kształcie półsfery umieszczonego bezpośrednio nad widownią oraz niezbędnej przestrzeni technicznej dla kina 4D/planetarium zapewniającego optymalne warunki dla projekcji zarówno programów astronomicznych jak i pokazów video typu fulldome w Centrum Nauki w Szczecinie

Zapytanie ofertowe

7.11.2016 - Zapytanie ofertowe
7.11.2016 – Wzór umowy

Lista wykonawców

7.11.2016 - Lista wykonawców

Wynik postępowania

14.11.2016 – wynik postępowania

Kategoria: Z wyłączeniem stosowania ustawy PZP. art. 4 pkt. 8
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 605