Wykonywanie obsługi prawnej w trakcie realizacji Projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn.: " Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie"

Szybki skok: Ogłoszenie o zamówieniu | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

23.01.2018 - ogłoszenie o zamówieniu
23.01.2018 - ogłoszenie o zamówieniu (wersja edytowalna)

Informacja z otwarcia ofert

30.01.2018 - Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

30.01.2018 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
02.02.2018 - Informacja o udzieleniu zamówienia

Kategoria: Usługi społeczne - zgodnie z ustawą PZP art. 138o
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 1152