gmachy MNS

Świadczenie usług w zakresie konwojowania zbiorów muzealnych

Miniportal

  • Identyfikator postepowania - fd2cbf91-8364-4f8c-909d-667f90504a81

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Odrzucenie oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia

Kategoria: Usługi społeczne - zgodnie z ustawą PZP art. 138o
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 509