gmachy MNS

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno – budowlanej przy realizacji projektu pod nazwą: Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych , polegających na przebudowie określonych części zabytkoweg

Kategoria: Z wyłączeniem stosowania ustawy PZP art.4
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 1264