gmachy MNS

Wykonanie usług obsługi prawnej na rzecz Zamawiającego następujących projektów inwestycyjnych realizowanych przez Zamawiającego

Szybki skok: Zapytanie ofertowe | Lista wykonawców | Wynik postępowania

1. „Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy”. Projekt jest objęty dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 20.01.2012 r. Projekt jest w trakcie realizacji na etapie wykonywania ekspozycji stałej.

2. „Przebudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych” Projekt jest objęty dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 14.10.2014 r. Realizacja projektu rozpoczęła się 01.12.2014 r.

Zapytanie ofertowe

02-03-2015 - Zapytanie ofertowe

Lista wykonawców

02-03-2015 – Lista wykonawców

Wynik postępowania

23-03-2015 - Wynik postępowania

Kategoria: Z wyłączeniem stosowania ustawy PZP art.4
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 1454