gmachy MNS

Wykonanie uszczegółowienia (suplementu) ekspertyzy technicznej dotyczącej stropu nad II piętrem pomiędzy osiami A-J i 1-4 oraz zaopiniowanie Dokumentacji Projektowej branży konstrukcyjnej zadaszenia dziedzińca budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Staromłyńskiej 27

Kategoria: Z wyłączeniem stosowania ustawy PZP art.4
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 1454