gmachy MNS

Pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno – budowlanej przy realizacji projektu pod nazwą : Wykonanie ściany pamięci ku czci ofiar „Grudnia 70” w Szczecinie

Kategoria: Z wyłączeniem stosowania ustawy PZP art.4
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 1385