gmachy MNS

Wykonanie opracowania czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót polegających na lokalizacji linii kablowej 0,4 kV wraz z lokalizacją ZK i SK TPO 2 oraz oświetlenia terenu w pasie drogowym Placu Hołdu Pruskiego ( droga wojewódzka), ul. Trasa Zamkowa im. Piotra Zaręby ( droga wojewódzka) działka nr 2/5 obręb 1030 („dr”), działka nr 1 obręb 1037 („dr”)

Kategoria: Z wyłączeniem stosowania ustawy PZP art.4
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 1435