gmachy MNS

Wykonanie robót budowlanych polegających na „Wykonaniu termoizolacji ścian zgodnie z pozycją KNR 0-29 styropianem EPS-P AQUA 120 grubości 6 cm, w ilości 764,3 m2 dla zadania p.n. Budowa Centrum Dialogu Przełomy

Kategoria: Z wyłączeniem stosowania ustawy PZP art.4
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 1386