gmachy MNS

Świadczenie usług pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pod nazwą : Budowa Pawilonu wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy”- w części dotyczącej wykonania elementów aranżacyjnych wystawy na warunkach i w zakresie określonym w dołączonym projekcie umowy

Kategoria: Z wyłączeniem stosowania ustawy PZP art.4
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 1383