Świadczenie usług pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pod nazwą : Budowa Pawilonu wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy”- w części dotyczącej wykonania elementów aranżacyjnych wystawy na warunkach i w zakresie określonym w dołączonym projekcie umowy

Szybki skok: Zapytanie ofertowe | Lista wykonawców | Wynik postępowania

Zapytanie ofertowe

14-09-2015 – Zapytanie ofertowe i wzór umowy

Lista wykonawców

14-09-2015 – lista wykonawców

Wynik postępowania

28-09-2015 – Wynik postępowania

Kategoria: Z wyłączeniem stosowania ustawy PZP art.4
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 1314