Wynajem pomieszczeń oraz prowadzenie w nich działalności gastronomiczno – kulturalnej w budynku Centrum Dialogu Przełomy

Szybki skok: Warunki zamówienia | Pytania i odpowiedzi | Wynik postępowania

Warunki zamówienia

16.12.2016 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
16.12.2016 - Projekt umowy najmu
16.12.2016 - Formularz oferty
16.12.2016 - Załącznik nr 2 - Plan pomieszczeń
16.12.2016 - Załącznik nr 4 - Wykaz działalności
11.01.2017 - Zmiana SIWZ
11.01.2017 - Wzór umowy po zmianach

Pytania i odpowiedzi

11.01.2017 - Pytania i odpowiedzi

Wynik postępowania

18.01.2017 – Informacja z otwarcia ofert
10.02.2017 – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kategoria: Z wyłączeniem stosowania ustawy PZP art.4
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 1396