Świadczenie usług związanych z doradztwem z zakresu pozyskania środków finansowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (oś priorytetowa VIII) oraz przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej na realizację zadania w ramach ww. programu pod roboczą nazwą: Przebudowa i remont budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem dziedzińca w ramach programu: "Modernizacja, wyposażenie i zabezpieczenie części zabytkowego gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie

Szybki skok: Zapytanie ofertowe | Lista wykonawców | Wynik postępowania

Zapytanie ofertowe

23.03.2017 - Zapytanie ofertowe
23.03.2017 - Wzór umowy

Lista wykonawców

23.03.2017 - Lista wykonawców

Wynik postępowania

31.03.2017 - Wynik postępowania

Kategoria: Z wyłączeniem stosowania ustawy PZP art.4
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 1007