Świadczenie usług związanych z doradztwem z zakresu pozyskania środków finansowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (oś priorytetowa VIII) oraz przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej na realizację zadania w ramach ww. programu pod roboczą nazwą: "Wyposażenie Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie"

Szybki skok: Zapytanie ofertowe | Lista wykonawców | Wynik postępowania

Zapytanie ofertowe

23.03.2017 - zapytanie ofertowe
23.03.2017 - wzór umowy

Lista wykonawców

23.03.2017 - lista wykonawców

Wynik postępowania

31.03.2017 - wynik postępowania

Kategoria: Z wyłączeniem stosowania ustawy PZP art.4
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 1180