gmachy MNS

Opracowanie wytycznych technicznych i funkcjonalno-użytkowych dla projektu architektonicznego Centrum Nauki w Szczecinie, pod kątem poprawnego zaprojektowania w obiekcie kopuły dla ekranu o kształcie półsfery umieszczonego bezpośrednio nad widownią oraz niezbędnej przestrzeni technicznej dla kina 4D/planetarium zapewniającego optymalne warunki dla projekcji zarówno programów astronomicznych jak i pokazów video typu fulldome w Centrum Nauki w Szczecinie

Kategoria: Z wyłączeniem stosowania ustawy PZP art.4
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 878