gmachy MNS

Przygotowanie wytycznych i opisu przedmiotu zamówienia na potrzeby przeprowadzenia procedury przetargowej z uwzględnieniem specyfikacji technicznych do pozycji kosztorysowych: Zabudowa aranżacyjna z wbudowanymi witrynami na stałej wystawie archeologicznej oraz Projekt i realizacja prezentacji multimedialnych i aplikacji do trzech wystaw

Projekt INT65 Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość - centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę Pomorza dofinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Kategoria: Z wyłączeniem stosowania ustawy PZP art.4
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 558