gmachy MNS

Świadczenie usług ogólnie pojętego doradztwa finansowego w trakcie realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa POPC na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 "E-administracja i otwarty rząd", Działanie nr 2.3 "Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego", Poddziałanie nr 2.3.2 "Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury" pn.: "www.muzeach"

Kategoria: Z wyłączeniem stosowania ustawy PZP art.4
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 542