Druk i dostawa publikacji: Informator edukacyjny Muzeum Narodowego w Szczecinie na rok szkolny 2016/2017

Szybki skok: Ogłoszenie | SIWZ | Pytania i odpowiedzi | Informacja z otwarcia ofert | Wynik postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Pytania i odpowiedzi

 

Informacja z otwarcia ofert

10.08.2016 – informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

29.08.2016 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kategoria: Zamówienia publiczne
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 1214