Druk książki: Między otwartą wrogością a fasadową przyjaźnią. Heliodor Sztark – polski konsul w niemieckim Szczecinie

Szybki skok: Ogłoszenie | SIWZ | Pytania i odpowiedzi | Informacja z otwarcia ofert | Wynik postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Pytania i odpowiedzi

 

Informacja z otwarcia ofert

21.09.2016 – informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

23.09.2016 – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
09.11.2016 – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kategoria: Zamówienia publiczne
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 1170