Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na: Przebudowę i remont budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem dziedzińca, w ramach programu: „Modernizacja, wyposażenie i zabezpieczenie części zabytkowego gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3 pod funkcje wystawiennicze, digitalizacyjne i edukacyjne. Przebudowa dziedzińca pod zadaszone ekspozycje Działów Archeologii, Etnografii Pomorza, Historii Żeglugi Muzeum Narodowego w Szczecinie”

Szybki skok: Ogłoszenie | SIWZ | Pytania i odpowiedzi | Informacja z otwarcia ofert | Wynik postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

20.03.2017 – Ogłoszenie o zamówieniu
21.03.2017 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

20.03.2017 – SIWZ
20.03.2017 – Wzór umowy
20.03.2017 – Opis Przedmiotu Zamówienia
20.03.2017 – Plan pomieszczeń digitalizacji
21.03.2017 – Zmiana SIWZ 1
21.03.2017 - Zmiana SIWZ nr 2 i Załącznik nr 6
22.03.2017 - zmiana siwz nr 3

Pytania i odpowiedzi

 

Informacja z otwarcia ofert

29.01.2017 - Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

12.05.2017 - Informacja o wyborze oferty
05.06.2017 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kategoria: Zamówienia publiczne
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 1917