Przebudowa sal ekspozycyjnych w budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3, w ramach projektu „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość – centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują historię i sztukę Pomorza”

Ogłoszenie o zamówieniu

21.06.2018 – Ogłoszenie o zamówieniu
02.07.2018 – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
11.07.2018 – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
17.07.2018 – Zmiana ogłoszenia nr 3

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

21.06.2018 – SIWZ
21.06.2018 – Schemat organizacji
21.06.2018 – Załącznik nr 13 - Dokumentacja projektowa
02.07.2018 – Zmiana SIWZ
11.07.2018 – Zmiana SIWZ nr 2
17.07.2018 – Zmiana SIWZ nr 3
17.07.2018 – Załącznik nr 9 – Opis przedmiotu zamówienia – zmiana
17.07.2018 – Załącznik nr 10 - Wzór umowy - zmiana
17.07.2018 – Załącznik nr 11 – Schemat organizacji – zmiana
19.07.2018 – Zmiana SIWZ nr 4
19.07.2018 – SIWZ – po zmianach – tekst jednolity

Pytania i odpowiedzi

17.07.2018 – Pytanie i odpowiedź

Informacja z otwarcia ofert

24.07.2018 – Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

13.08.2018 – Informacja o wyborze oferty
30.08.2018 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kategoria: Zamówienia publiczne
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 1255