Zakup mebli warsztatowych i wewnętrznych środków transportu dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach Projektu współfinansowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „ Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”

Ogłoszenie o zamówieniu

28.06.2018 – Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

28.06.2018 – SIWZ
03.07.2018 – Zmiana SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

11.07.2018 – Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

31.07.2018 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
30.08.2018 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kategoria: Zamówienia publiczne
Opublikował: Rafał Piątkowski Odsłony: 899