Zakup podnośnika platformowego dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach Projektu współfinansowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „ Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”

Ogłoszenie o zamówieniu

13.07.2018 – Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

13.07.2018 – SIWZ i wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

25.07.2018 - Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

07.08.2018 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
05.09.2018 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kategoria: Zamówienia publiczne
Opublikował: Rafał Piątkowski Odsłony: 880