gmachy MNS

Zakup liofilizatora dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach Projektu współfinansowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 2020 pn. „ Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie

Ogłoszenie o zamówieniu

02.08.2018 - Ogłoszenie o zamówieniu DUUE
03.08.2018 - Ogłoszenie zmian DUUE
07.08.2018 - Ogłoszenie zmian DUUE 2

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

02.08.2018 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
02.08.2018 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wersja edytowalna)
02.08.2018 - Załącznik nr 4 do SIWZ – Espd-request-2.xml
02.08.2018 - Załącznik nr 5 do SIWZ – Espd-request-2.pdf
02.08.2018 - Rzut ogólny budynku
02.08.2018 - Rysunek pomieszczenia Pawilonu Konserwacji przeznaczone na Liofilizator
03.08.2018 - Zmiana SIWZ
29.08.2018 - Zmiana Siwz 2

Pytania i odpowiedzi

29.08.2018 - pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

11.09.2018 - Informacja z otwarcia ofert

Odrzucenie oferty

18.09.2018 - Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Wynik postępowania

18.09.2018 - Unieważnienie postępowania
21.09.2018 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kategoria: Zamówienia publiczne
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 1522