Dostawa sprzętu komputerowego dla Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu ”Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla projektu „wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość. Centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę Pomorza”

Ogłoszenie o zamówieniu

09.08.2018 – Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

09.09.2018 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

17.08.2018 – Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

28.08.2018 – Unieważnienie postępowania
29.08.2018 – Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Kategoria: Zamówienia publiczne
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 937