gmachy MNS

Zakup aparatu RTG dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach projektu „Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie nr POIS.08.01.00-00-0085/17” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu

04.10.2018 - Ogłoszenie o zamówieniu
10.10.2018 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
11.10.2018 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
17.10.2018 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

04.10.2018 - Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia i wzór umowy
04.10.2018 - Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia i wzór umowy – wersja edytowalna
04.10.2018 - Załącznik nr 13
10.10.2018 - Zmiana Siwz
11.10.2018 - Zmiana Siwz 2
15.10.2018 - Zmiana Siwz 3
17.10.2018 - Zmiana Siwz 4
17.10.2018 - Zmiana Siwz 5
18.10.2018 - Zmiana Siwz 6
19.10.2018 - Siwz po zmianach - tekst jednolity
19.10.2018 - Zmiana Siwz 7
19.10.2018 - SIWZ po zmianach - tekst jednolity 2

Pytania i odpowiedzi

15.10.2018 - Pytania i odpowiedzi
17.10.2018 - Pytania i odpowiedzi 2
18.10.2018 - Pytania i odpowiedzi 3

Informacja z otwarcia ofert

23.10.2018 - Informacja z otwarcia ofert

Odrzucenie oferty

26.10.2018 - Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Wynik postępowania

26.10.2018 - Unieważnienie postępowania
26.10.2018 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kategoria: Zamówienia publiczne
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 1537