gmachy MNS

Zakup liofilizatora dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach Projektu współfinansowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „ Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”

Identyfikator postępowania: 63198224-07da-4b16-b3b2-625b2fd8df61

Klucz publiczny

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Kategoria: Zamówienia publiczne
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 1576