gmachy MNS

Zakup mebli i sprzętu laboratoryjnego dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach Projektu współfinansowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. " Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie"

Identyfikator postępowania: 80ad6ebd-5478-4472-be90-348558087c7e

Klucz publiczny

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze

Wynik postępowania

Kategoria: Zamówienia publiczne
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 1530