gmachy MNS

Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu oświetleniowego ekspozycyjnego dla Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu ”Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla projektu „wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość. Centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę Pomorza”

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia

Kategoria: Zamówienia publiczne
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 920