gmachy MNS

Wykonanie usług konserwacji zabytków drewnianych polichromowanych i obrazów na podłożu drewnianym, zabytków kamiennych rzeźbionych oraz zabytków metalowych, w tym napraw wyrobów korpusowych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie przeznaczonych na wystawy Działu Sztuki Dawnej w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu ”Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla projektu „wspólne dzi

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Kategoria: Zamówienia publiczne
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 883