gmachy MNS

Zakup sprzętu konserwatorskiego dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach Projektu współfinansowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. "Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie"

Ogłoszenie O Zamówienu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Wynik Postępowania

Kategoria: Zamówienia publiczne
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 856