Dostawa sprzętu fotograficznego na potrzeby pracowni digitalizacyjnej w Muzeum Narodowym w Szczecinie” w ramach realizacji projektu pn. „www.muzeach” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 oraz ze środków Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego

Ogłoszenie o zamówieniu

Pytania i odpowiedzi

Informacji z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kategoria: Zamówienia publiczne
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 647