Dostawa infrastruktury serwerowej do Muzeum Narodowego w Szczecinie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kategoria: Zamówienia publiczne
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 825