gmachy MNS

Zakup sprzętu badawczego dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach Projektu współfinansowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „ Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”

Miniportal

  • Identyfikator postępowania: 7838b123-c5a8-4529-b04b-7e88c3d9dfc7

Klucz publiczny

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wynik postępowania

Kategoria: Zamówienia publiczne
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 1260