Wymiana instalacji elektrycznej i wentylacyjnej w budynku Działu Konserwacji Zabytków Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3 w Szczecinie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

11.02.2020 – Informacja z otwarcia ofert

Wynik Postępowania

23.03.2020 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – unieważnienie postępowania

Kategoria: Zamówienia publiczne
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 527