Zakup sprzętu konserwatorskiego dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach Projektu współfinansowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. " Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie" - Zadanie nr 7 - Mikropiaskarka

Miniportal

  • Identyfikator postępowania - 5a9e2094-123f-4a81-ae28-ea8e2f140c3a
  • Klucz publiczny

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia

Kategoria: Zamówienia publiczne
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 419