gmachy MNS

Zakup sprzętu konserwatorskiego dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach Projektu współfinansowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. "Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie" - Zadanie nr 7 – Mikropiaskarka

Identyfikatora postępowania: 9c38b453-e5f1-4a19-a540-861523a89ec8

Ogloszenie o zamówieniu

Kategoria: Zamówienia publiczne
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 476