Wymiana instalacji elektrycznej i wentylacyjnej w budynku Działu Konserwacji Zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3 w Szczecinie

Ogloszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kategoria: Zamówienia publiczne
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 581