Dostawa oprogramowania do Muzeum Narodowego w Szczecinie

Miniportal

Identyfikator postępowania: d0e81fa8-fde6-498b-b75e-78a4d0428800

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Odrzucenie ofert w zakresie zadania nr 2 oraz zadania nr 3

Wynik postępowania

Kategoria: Zamówienia publiczne
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 506