Zakup sprzętu konserwatorskiego dla Działu Konserwacji Zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie - Zadanie nr 3

Miniportal

  • Identyfikator postępowania: 3bf9d70f-9efb-4729-820e-436594c96526
  • Klucz publiczny

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Kategoria: Zamówienia publiczne
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 277