Dostawa sprzętu garncarskiego do Działu Konserwacji Zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie

Miniportal

  • Identyfikator postępowania: eab22ed0-25ad-49d4-904e-7877f23846fd
  • Klucz publiczny

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Kategoria: Zamówienia publiczne
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 265